Bootstrap4

Met de laatste release is er standaard ondersteuning voor het front end framework Bootstrap4 en de handigheden die hier standaard inzitten. Daarmee wordt het voor u makkelijker om de front end development uit te besteden aan een andere partij.