Uitzonderingen op importfilters

Om slechts een gedeelte van een datafeed te importeren kunt u import filters toevoegen in CompareWare. U kunt hierbij kiezen uit inclusiefilter of exclusiefilters. Met een inclusiefilter bepaalt u welke producten wél geïmporteerd moeten worden, met een exclusiefilter welke juist niet. Met de komende release kunt u aan deze regels ook weer uitzonderingen toevoegen. Zo kunt u dus alle producten uit de categorie 'dier' importeren tenzij de productnaam 'paard' of 'zweetdeken' bevat.