Meer opties voor offertewebsites

De opties voor webformulieren voor de vergelijkingssites zijn enorm uitgebreid. De opties zijn nu per formulier instelbaar in plaats van per website. Dit zijn de nieuwe opties:

 • Business rule om de conversieprijs te bepalen
 • Of het emailadres van de verzender gevalideerd moet worden
 • Of een captcha in het formulier moet worden gebruikt
 • Het begrip distributiemodel is geïntroduceerd. De volgende modellen zijn begschikbaar:
  • Child of parent - Hierbij wordt een formulier gestuurd over een specifiek product/dienst
  • Georgraphical nearest - Hierbij wordt het fomulier gestuurd naar een instelbaar aantal aanbieders die het dichtbijzijnd zijn ten opzichte van een in het formulier vermeld adres
  • Geographical radius - Hierbij wordt het fomulier gestuurd naar alle aanbieders die binnen een straal vallen ten opzichte van een in het formulier vermeld adres
  • Random - Hierbij wordt het formulier willerkeurig gestuurd naar een instelbaar aantal aanbieders
 • Het aantal reminders aan de ontvanger en de reminderperiode kan worden ingesteld
 • Er kan worden ingesteld of zaterdagen en zondagen meetellen in de reminderperiode
 • Er kan worden ingesteld dat een formulier wordt geherdistribueerd indien de aanbieder niet op herinneringen reageert

Daarnaast is het nu mogelijk om attachments bij een formulier up te loaden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een functioneel rijke uploader op basis van HTML5. Tevens is een overzichtsscherm voor formulieren toegevoegd. Hier kunt u de status zijn van alle formulieren, de details van de distributie en herinneringen opvragen.

De functionaliteit is met name nuttig voor offertewebsites.